Reklama wizualna

Reklama wizualna obejmuje szerokie spektrum nośników. Od tabliczek przydrzwiowych, przez proste tablice i szyldy, potykacze, banery, rollupy, pylony, totemy, reklamę świetlną, po ogromne billboardy i banery wielkoformatowe, nawet powyżej 100 m2. Do tej grupy zaliczyć też trzeba witryny zewnętrzne, czyli oklejanie przeszklonych elementów fasad. W dobie wprowadzanych restrykcyjnych przepisów określających gabaryty i formy reklam wizualnych w miastach, oklejanie witryn sklepowych, bankowych, hotelowych jest rozsądną alternatywą prawnych ograniczeń.
Do oklejania witryn możemy używać folii litej monomerycznej lub typu piaskowane szkło. Innym rodzajem jest folia przezierna zwana z angielska one’way’vision.