TABLICZKI PRZYDRZWIOWE, tablice kierunkowe, zbiorcze tablice informacyjne