Kampanie społeczne

Współpracujemy z wieloma organizacjami pożytku publicznego, m.in.: Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny”, Stowarzyszeniem „Dzieci Niczyje”, Stowarzyszeniem DADU, Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej. Realizujemy kompleksowo kampanie społeczne, począwszy od napisania scenariusza, ułożenia hasła, przez realizację spotów radiowych i telewizyjnych, opracowanie graficzne plakatów, billboardów, banerów, ogłoszeń prasowych, ulotek po wykup mediów elektronicznych, papierowych i nośników reklamy zewnętrznej.
Znana jest nam delikatna specyfika kampanii społecznych i często ograniczony, ściśle określony budżet. Na pewno takim wymogom sprostamy…